ÜYE BAŞVURU FORMU

Contact Form Demo

Neden Bize Katilmalisiniz?

  • Anka Afet Destek Derneği olarak, Cenevre merkezli, uluslararası alanda kendini gösterebilecek, global şirket ve kurumlara ulaşabilen, bilinen, tanınan ve güvenilen bir bağış toplama platformu oluşturmayı hedef aldık. Böylece gerek mevcut yikimin etkilerini hafifletebilecek gerekse ileride meydana gelmesi muhtemel afetlere karşı önlemler geliştirilmesine katkı sağlayabilecek projeler hayata geçireceğiz.
  • Derneğimiz en başta şeffaflık ve güvenilirlik değerleri esas alınarak kuruldu. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereğince, bağışçılardan gelen tüm bağışlar, toplanan yardımlar ve hayata geçirilecek tüm projelere ilişkin hususlar, uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca (RSM Audit Switzerland) tarafından denetlenecek, raporlanacak ve yayınlanacaktır.
  • Toplanan tüm bağışlar gerek doğrudan ANKA tarafından belirlenecek gerekse izinli ve denetlenen STK`larla birlikte geliştirilecek ve ANKA Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak afet projelerine harcanacak, sponsorluk ve gönüllü destekleri ise en verimli ve anlamlı şekilde somut hedefler için değerlendirilecektir.
  • Üyelerimiz, bağışçılarımız, sponsor ve gönüllülerimiz, farklı alanlardaki etkinliklerini ve güçlü alanlarını belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, en etkin biçimlerde kullanabilecek ve farklı platformlarda katkılar sağlayabileceklerdir.