Vizyonumuz;

‘’Önce insan’’ düşüncesinden hareketle, kurduğu sağlam organizasyon yapısı ile, toplumsal duyarlılık, birliktelik ve proaktif yaklaşımı baz alarak, Türkiye’de ve İsviçre’de meydana gelen ve gelmesi beklenen afet olaylarında en etkin ve verimli faydayı sağlayarak, derneğin hedeflerine ulaşmasını temin etmektir.

 

Değerlerimiz;

1- Yardımlaşma ve Dayanışma: 

Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, ihtiyacı olan birey ve kurumlara yardımcı ve destek olmak.

2- Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık:

Tüm destek ve yârdim faaliyetlerinde açık, şeffaf, sorgulanabilir ve denetlenebilir olmak.

3- Kapsayıcılık ve Çeşitlilik:

İnsan ve hayvan hakları çerçevesine din, dil, irk, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeden destek vermek ve yardım etmek.

4- İşbirliği:

Katilimci bir yaklaşım içerisinde iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmak.

5- Bütünlük:

Hoşgörülü, hakkaniyetli, etik değerlere bağlı bir anlayışı esas almak.

6- Çevreye Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik:

Destek ve yardımları çevreye duyarlı, geri dönüşümlü ve sürdürülebilir bir anlayış içerisinde şekillendirmek.